Nikola Madžirov: Poezija je pukotina u zidu izvesnosti

Nikola Madžirov, pjesnik sa domom u dlanovima, čije su pjesme prešle preko 20.000 pragova u Americi ...

Pročitajte više
Pogledajte sve
Primož Čučnik: Poetry DJ Set

Charles Baudelaire, Volt Vitmen, Fernando Pesoa, Gijom Apoliner, Vladimir Majakovski, Elizabet Bišop ...

Pročitajte više
Pogledajte sve

Enklava Calling: Severna Makedonija

Dime Danov: Duž šume makova
Priredio i preveo sa makedonskog: Đoko Zdraveski
Pročitajte više
Iva Damjanovski: Danas svi imaju lica, najčešće dva
Priredio i preveo sa makedonskog: Đoko Zdraveski
Pročitajte više
Istok Ulčar: Apdejtovani Sokrat
Priredio i preveo sa makedonskog: Igor Ulčar
Pročitajte više
Andrej Al-Asadi: U zelenim visinama
Priredio i preveo sa makedonskog: Đoko Zdraveski
Pročitajte više