Anne Waldman: Brzometna žena

27. 12. 2021.

Anne Waldman: Brzometna žena

Anne Waldman: Brzometna žena

Brzometna žena[1]  

Ja je netko drugi.
Arthur Rimbaud

jer nemam sline
jer nemam smeća
jer nemam prašine
jer nemam to što je u zraku
jer sam sâma zrak
daj da iskušam na tebi svoje magične moći:

            ja sam žena koja viče
            ja sam žena koja govori
            ja sam žena atmosfere
            ja sam vakumirana žena
            ja sam žena od krvi i mesa
            ja sam feksibilna žena
            ja sam žena u visokim štiklama
            ja sam žena visokoga stila
            ja sam žena automobil
            ja sam mobilna žena
            ja sam elastična žena
            ja sam žena s ogrlicom
            ja sam žena sa svilenom maramom
            ja sam žena neznalica
            ja sam žena sveznalica
            ja sam dnevna žena
            ja sam žena lutka
            ja sam žena sunca
            ja sam žena kasnog popodneva
            ja sam žena sat
            ja sam žena vjetar
            ja sam bijela žena
            ja sam ŽENA SREBRNOGA SVJETLA
            ja sam ŽENA JANTARNOGA SVJETLA
            ja sam ŽENA SMARAGDNOGA SVJETLA

            ja sam sedefasta žena
            ja sam odbačena žena
            ja sam zbunjena žena, brbljava žena
            žena domorotkinja, odriješena žena
            žena Nubijka
            pretpotopna žena
            odsutna žena
            transparentna žena
            žena od absinta
            zaokupljena žena, potčinjena žena
            suvremena žena, žena rugalica
            umjetnica kućna sanjarica

            ja sam žena sitna naprava
            ja sam žena druid
            ja sam Ibo žena
            ja sam žena Joruba
            ja sam žena što vibrira
            ja sam žena što se mreška
            ja sam žena bez utrobe
            ja sam žena s ranama
            ja sam žena s potkoljenicama
            ja sam žena s masnicama  
            ja sam žena što se osipa
            ja sam žena koja visi
            ja sam žena koja zrači
            ja sam žena arhitekt
            ja sam žena pastrva
            ja sam žena od volframa
            ja sam žena s ključevima
            ja sam žena s ljepilom

            ja sam brzometna žena

                                    voda što čisti
                                    cvijeće što čisti
                                    voda što čisti dok prolazim     

            ja sam žena suton
            ja sam žena truba
            ja sam žena rafija
            ja sam volatilna žena
            ja sam zajedljiva žena
            ja sam žena vagabund
            ja sam prkosna žena
            ja sam dementna žena
            ja sam žena polusvijet
            ja sam iskorijenjena žena, uništena žena
            žena koja detonira, žena demon

            ja sam dama s akacijama
            ja sam dama s tepisima
            ja sam ostvarena žena
            ja sam žena koja vozi
            ja sam alabasterna žena
            ja sam grozna žena
            ja sam žena embrio

            ja sam djevojka pod staromodnim bremenom

            ja sam žena misao
            ja sam žena tvorac
            ja sam žena koja čeka
            ja sam spremna žena
            ja sam žena atmosfere
            ja sam žena jutarnje zvijezde
            ja sam nebeska žena

                                    tako izgleda kad stigneš u raj
                                    kažu da je jako meko tamo
                                    kažu da je kao rosa  
                                    kažu da je kao dan

            ja sam bujna žena

            ja sam solo žena
            ja sam žena od safira
            ja sam žena kućanica
            ja sam žena leptirica
            ja sam žena putnica
            ja sam žena stoperica
            ja sam žena s ugibališta
            ja sam žena sunce
            ja sam žena kojot
            neće me biti kod kuće  
            vratit ću se

            ja sam žena pravde
            to nije žalost
            ne, to nije laž

            ja sam žena Južnog križa
            ja sam mjesečeva žena
            ja sam žena dana
            ja sam žena lutka
            ja sam žena rosa
            ja sam žena usamljene zvijezde
            ja sam razbarušena žena
            ja sam žena blijede obale
            ja sam žena osnovica

            ja sam žena stijena
            ja sam žena konj
            ja sam žena majmunica
            ja sam žena čimpanza
            ja sam žena planina
            ja sam žena s plave planine
            ja sam žena iz močvare
            ja sam žena iz džungle
            ja sam žena iz tundre
            ja sam dama iz jezera
            ja sam dama iz pijeska

                                    voda što čisti
                                    cvijeće što čisti
                                    voda što čisti dok prolazim

            ja sam žena ptica
            ja sam žena knjiga
            ja sam žena đavolji klaun
            ja sam žena božji klaun
            ja sam žena u derviškoj vrtnji
            ja sam žena u vrtlogu pjene
            ja sam žena vragolastog svjetla
            ja sam žena plimnog vala
            ja sam brzometna žena

            ja sam žena vještica
            ja sam žena prosjakinja
            ja sam žena hladovine
            ja sam žena u sjeni
            ja sam žena list
            ja sam žena koja skače
            ja sam ZELENA BILJKA OD ŽENE
            ja sam ZELENI KAMEN OD ŽENE
            ja sam stani-kreni žena

            ja sam gradska žena

            ja čeznem za selom

            ja ulazim u zrakoplove i letim

            ja upravljam strojevima!

            ja sam žena koja uzdiše
            ja sam žena koja pjeva
            ja sam usnula žena
            ja sam mišićava žena
            ja sam muzikalna žena
            ja sam mistična žena
            ja sam žena kaktus
            nije to ništa čudno  
            ne, to nije laž

            ja sam prozračna žena
            ja sam žena dijamantnog svjetla
            ja sam odrješita žena
            ja sam svojeglava žena
            ja sam žena tunel
            ja sam užasna žena
            ja sam žena stablo
            ja sam uzdrhtala žena
            ja sam podmukla žena
            ja sam osjetljiva žena

                                    cvijeće što čisti
                                    voda što čisti
                                    cvijeće što čisti dok prolazim

            ja sam nestrpljiva žena
            ja imam pravo prvenstva
            ja sam žena beba, plače mi se
            ja sam bežična žena
            ja sam nervozna žena
            ja sam umrežena žena
            ja sam žena od autoriteta
            ja sam žena purpurnog neba

            JA SAM ŽENA PURPURNOG SVJETLA
            JA SAM ŽENA PJEGAVOG SVJETLA
            JA SAM ŽENA ZASLAĐENOG SVJETLA
            ja sam žena bez daha
            ja sam užurbana žena
            ja sam djevojka neutažive žeđi  

                                    cvijeće što čisti dok prolazim  
                                    voda što čisti
                                    cvijeće što čisti dok prolazim  

            hej ti tamo
            hej ti tamo, šefe
            ja govorim

            ja sam žena što se zajebava
            ja sam bešćutna žena
            ja sam žuljevita žena
            ja sam žena snoplje
            ja sam dama s dulcimerom
            ja sam poslastica od žene
            ja sam ubistvena žena
            ja sam žena razotkrivač 
            ja sam disonantna žena
            ja sam žena anarhista
            ja sam Bantu žena
            ja sam žena Buddha
            ja sam žena s baritonom
            ja sam beduinska žena

            ja sam žena s ukusom
            ja sam žena s koraljem

            ja sam žena gljiva
            ja sam fantom od žene
            ja sam žena što zapomaže
            ja sam riječna žena
            ja sam žena raspjevane rijeke
            ja sam bistrovodna žena
            ja sam žena što pročišćava
            ja sam žena ilovača
            ja sam zacakljena žena
            ja sam staklenooka žena

            ja sam kamena žena
            ja sam žena sa zubnim kamencem
            ja sam koščata žena
            ja sam žena fosil
            ja sam mekoputa žena
            ja sam žena blagog pogleda

                                    tako to izgleda kad stigneš u raj
                                    kažu da je ovdje sve meko
                                    kažu da je kao zemlja
                                    kažu da je kao rosa  
                                    kažu da je kao dan

            ja sam usamljena žena
            ja sam bezdomna žena
            ja sam gipka žena
            ja sam savitljiva žena, zabranjena žena
            podijeljena žena, klupko od žene
            žena raspeta između dva kontinenta
            žena koja pleše u svojoj kući

            ja sam zadovoljna žena
            ja sam neumoljiva žena
            ja sam nerazriješena žena
            ja sam žena drhtavica
            ja sam žena sopranistica
            ja sam žena lutalica
            ja sam žena sretne ruke
            ja sam žena vijećnica  
            ja sam žena u potrazi za hranom
            ja sam žena fenomen
            ja sam žena koja izučava
            ja sam žena koja imenuje
            ja sam žena koja piše
            ja sam žena koja popisuje

                                    voda što čisti
                                    vode što teku
                                    cvijeće što čisti dok prolazim

            ja sam žena krvna osveta
            ja sam inventivna žena
            ja sam invektivna žena
            ja sam refleksivna žena
            ja sam teški prekršaj
            ja sam rastaljena tvar
            ja sam supstrat
            ja sam žena grm što se kotrlja
            ja sam polukrvna žena
            ja sam žena stablo banjana
            ja sam statična žena
            ja sam žena u klasičnoj pozi

            ja sam svilena žena
            ja sam platnena žena

            JA SAM ŽENA U SREBRNOJ TKANINI  
            JA SAM ŽENA U ZLATNOJ TKANINI
            JA SAM ŽENA U SMARAGDNOJ TKANINI
            ja sam žena za tkalačkim stanom
            ja sam žena raznobojnih konaca
            ja sam žena vlakno
            ja sam žena koja bježi
            ja sam zaboravljena žena
            ja sam žena izbačena s kolosijeka
            ja sam olujna žena

            ja sam žena koja sanja
            ja sam žena koja izdiše

            ja sam noćna žena
            ja sam žena mrkle noći
            ja sam noć bez mjeseca
            ja sam žena anđeo
            ja sam žena bijeli đavao
            ja sam zelenoputa žena
            ja sam žena zelena boginja
            ja sam žena s rukama
            ja sam žena s krilima
            ja sam propupala žena
            ja sam žena s listovima
            ja sam žena s granama
            ja sam maskirana žena
            ja sam žena u dubokom transu

            ja sam mesna žena
            ja sam crvenomesna žena
            ja sam žena riba
            ja sam žena plava riba
            ja sam žena s krljuštima
            ja sam žena s perajama
            ja sam žena koja puzi
            ja sam žena koja pliva
            ja sam žena oceanska riba
            ja sam žena srebrna riba

                                    voda što čisti
                                    cvijeće što čisti dok prolazim  

            ja sam žena mahovina
            ja sam žena od mahovinastog baršuna
            ja sam žena s viticama
            ja sam trnovita žena
            ja sam žena igla
            ja sam žena borova iglica
            ja sam žena znanstvenica
            ja sam žena u zabludi
            ja sam žena neutaživa
            ja sam žena istraživač

                                    tako izgleda kad stigneš u raj
                                    kažu da je jako tamo meko
                                    kažu da je kao zemlja
                                    kažu da je kao rosa
                                    kažu da je kao dan  

            ja sam žena na prosjačkom štapu
            ja sam žena teškog trbuha
            ja sam žena s kosom
            ja sam žena s djetetom
            ja sam žena divljakuša
            ja sam žena hermafrodit
            ja sam užarena žena
            ja sam rizična žena
            ja sam žena na rubu
            ja sam bezobrazna žena
            ja sam žena od jasmina
            ja sam žena jaguar
            ja sam Inka žena
            ja sam žena sa fasadom
            ja sam iskričava žena
            ja sam žena taksista
            ja sam taktilna žena
            ja sam duktilna žena
            ja sam suzdržana žena
            ja sam žestoka žena
            ja sam žena s Jupitera
            ja sam žena tigrica
            ja sam žena s kandžama
            ja sam žena s očnjacima
            ja sam žena zatvorenog kruga
            ja sam žena s blatne obale
            ja sam žena velikih stopala
            ja sam žena velikog srca
            ja sam žena vaterpolistica
            ja sam svjetlucava žena

            ja sam cvijeće što isijava svjetlo

            ja sam žena teških boja
            ja sam žena s patinom
            ja sam žena matineja
            ja sam žena neandertalka
            ja sam žena automat
            ja sam dekadentna žena
            ja sam izobilna žena

                                    voda što čisti 
                                    cvijeće što čisti
                                    voda što čisti dok prolazim

            ja sam žena s perlama
            ja sam žena s kamenim perlama
            ja sam žena s novčanikom na remenu
            ja sam žena s putovnicom
            ja sam žena imigrant

            ja sam žena s teretom na ramenima
            ja sam žena s bremenom na leđima
            ja sam stara žena
            ja sam pogrbljena žena
            ja sam bosonoga žena
            ja sam tamnooka žena
            ja sam kao gavran tamna žena
            ja sam zift crna žena

            ja sam žena jegulja  
            ja sam laka žena
            ja sam žena princeza
            ja sam žena guja
            ja sam žena pomrčina
            ja sam sinusoidni val od žene
            ja sam skliska žena

                                    vode što čiste
                                    cvijeće što čisti
                                    vode što čiste dok prolazim  

            ja sam razumna žena
            ja sam nerazumna žena
            ja sam ružoprsta žena
            ja sam žena u izmaglici svitanja
            ja sam misteriozna žena
            ja sam demistifiricana žena
            ja sam razotkrivena žena
            ja sam apokaliptična žena
            ja sam žena od pleksiglasa
            ja sam žena s osipom
            ja sam utišana žena
            ja sam zajedljiva žena
            ja sam rezonantna žena
            ja sam svadljiva žena
            ja sam ambidekstrozna žena
            ja sam dvosmislena žena
            ja sam žena bujica  
            ja sam dvosjekla žena
            ja sam žena u zrcalu
            ja sam žena u muzeju
            ja sam brzometna žena

            ja sam žena popravljač
            ja sam žena marabut
            ja sam indolentni zračni duh
            ja sam šparna sluškinja
            ja sam čangrizava žena
            ja sam varalica
            ja sam namiguša
            ja sam stidna kurtizana
            ja sam frau
            ja sam žena s lončarijom
            ja sam žena s hirovima
            ja sam žena s porubima
            ja sam žena s volanima
            JA SAM PJESNIKINJA KOJA SANJA U SVOJOJ KUĆI 

            ja sam žena tautologična
            ja sam žena tehnologična
            ja sam žena tabelarni list
            ja sam žena flerterica

                                    voda što čisti
                                    cvijeće što čisti
                                    vode što čiste dok prolazim

            ja sam hijeratična žena
            ja sam hermetična žena
            ja sam žena žetelac
            ja sam zatočena žena
            ja sam prizmatična žena
            ja sam manična žena
            ja sam magična žena

            ja sam nestalna žena
            ja sam žena koja pluta
            ja sam žena olupina
            ja sam žena ciganka
            ja sam kišna žena
            ja sam žena kišnog razdoblja
            ja sam žena iz Dvadeset i devet palmi

            ja sam neprocjenjiva žena i tvoje ću pijastre pretvoriti u zlato  
            ja sam Infanta i sve ima biti po mome

            ja sam prezriva žena
            ja sam žena koja deklamira  
            ja sam osujećena žena
            ja sam natečena žena
            ja sam žena iz plemena Tuscarora
            ja sam dalekovidna žena
            ja sam podrugljiva žena

                                    ja sam kružna žena
                                    žena koja se vraća

                                    voda što teče
                                    cvijeće što čisti
                                    voda što teče dok prolazim  

            ja sam žena Parnasovka
            ja sam Parsi žena
            ja sam monofobična žena
            ja sam površna žena
            ja sam žena udaraljka  
            ja sam žena domaćica
            ja sam žena u samoobrani  
            ja sam žena koja kažnjava
            ja sam Shakti
            ja sam žena skitnica
            ja sam šarolika žena

            ja sam utjecajna žena
            ja sam žena s refrenom

                                    cvijeće što čisti dok prolazim
                                    voda što čisti
                                    cvijeće što čisti dok prolazim  

            ja sam žena odgojena na jazzu
            ja sam sinkopirana žena
            ja sam žena za klavijaturama
            ja sam žena što se osvrće
            ja sam žena koja plješće
            ja sam opasana žena
            ja sam žena sa stražnjeg sjedala

            ja sam žena u križarskom pohodu s čajnikom, posteljinom, žutom
            plastičnom bocom s vodom & zelenim turbanom koja viče
            Insh'allah putem prema El Ayonu - u želji da povrati
            Insh'allah svoju Saharu!

            ja sam stara Poljakinja koja što grablja i skuplja
            lišće u predgrađu Chicaga sredinom listopada

            ja sam žena što piskara na papirnatoj vrećici dok sjedi
            pored Hudsona i šeširom zaklanja oči žmireći u jesenje sunce

            ja sam žena blijedog lica iz Montreala, koja ti poslužuje
            ukusno jelo

            ja sam žena koja stoji u sjeni
            Navaho žena u baršunu

            ja sam utrobna žena
            ja sam Valkira
            ja sam žena od vermiliona
            ja sam žena koja pivotira
            ja sam Vezuvijanka
            ja sam ozlojeđena žena
            ja sam žena što bacila je čini na tebe
            ja sam skrovita žena
            ja sam blebetava žena
            ja sam bakšiš bakšiš bakšiš žena
            ja sam bankrotirana žena
            ja sam žena koja pregovara
            ja sam žena barakuda 
            ja sam ratoborna žena
            ja sam benevolentna žena
            ja sam zlovoljna žena
            ja sam besciljna žena
            ja sam prosječna žena
            ja sam žena obožavateljica
            ja sam žena žrtva preljuba
            ja sam žena acetat
            ja sam acetilenska žena

                                    voda što čisti
                                    cvijeće što čisti
                                    voda što čisti dok prolazim

            ja sam usamljeni ubojica i sjedit ću u svojoj ćeliji
            ja sam zapaljena žena spremna da izgori
            ja sam notorna nevjernica
            ja sam žena provokatorica
            ja sam zarazna žena zarazne energije
            ja sam sitničava žena s dna ulice
            ja sam žena s prstenjem
            ja sam žena s histrionskim poremećajem
            ja sam žena lisica
            ja sam žena iz potleušice  
            ja sam žena na socijali

            ja sam regenerativna žena
            ja sam žena vezana za stroj
            ja sam žena reptil i opet će mi izrasti otkinuti dijelovi
            ja sam prijekorna žena i nikad ne zaboravljam
            ja sam žena od plutonijuma koja će te tjerati da isijavaš
                        tijekom četvrt milijuna godina!
            ja sam žena Hotentot
            ja sam stari auto sa sportskom mašinom
            ja sam neprijateljski raspoložena žena
            ja sam žena ravnodnevnica

                                    tako to izgleda kad odeš u raj
                                    kažu da je tamo tako meko
                                    kažu da vlada ravnoteža
                                    kažu da je poput zemlje poput dana poput rose

            ja sam monofonična žena
            ja sam bodljikava žena
            ja sam monolitna žena tiha pod stablima
            ja sam žena sveti kamen
            ja sam žena s vitaminima
            ja sam žena s ključevima
            ja sam žena s odgodama
            ja sam žena s labirintom
            ja sam žena što udiše
            ja sam žena koja jedri

            ja sam suvišna žena
            ja sam službena žena
            nakriva žena, potisnuta žena
            zaljubljena žena
            žena od malahita
            žena iz skrivene pećine
            ŽENA U SVOJOJ KUĆI - NADAHNUTA!

            ja sam žena vulkan
            ja sam žena pod pritiskom
            ja sam žena od bitumena
            ja sam žena od masnog goriva
            ja sam žena svijetlog plamena  
            ja sam žena gutačica vatre
            ja sam duhom odsutna žena
            ja sam žena u obruču
            ja sam žena u običnim cipelama
            ja sam žena pod slamnatim šeširom

            ja sam brzometna žena
            ja sam brzokotrljajuća žena
            ja sam govorljiva žena
            ja sam kao voda tečna žena

            ZNAM KAKO VIKATI
            ZNAM KAKO PJEVATI
            ZNAM KAKO LEĆI

(kraj prvog dijela)

 

O pesnikinji:

Anne Waldman (1945) jedna je od najistaknutijih suvremenih američkih pjesnikinja, utemeljiteljica eksperimentalne pjesničke zajednice Outrider u okviru koje već desetljećima djeluje kao pisac, predavač, istražitelj i kulturno-politički aktivist. Rođena u New Jerseyju, Anne Waldman odrasla je u srcu boemskog New Yorka, na slavnoj ulici MacDougal u Greenwich Villageu, a školovala se na prestižnom Koledžu Bennington, gdje je i diplomirala, da bi ubrzo postala viđeno ime u okviru druge generacije takozvane Njujorške pjesničke škole (Ron Padgett, Alice Notley, Ted Berrigan, Bill Berkson), a vrlo brzo se povezala i s pjesnicima iz ranijih generacija, pa je tako s godinama postala jako bliska s Allenom Ginsbergom koji ju je često nazivao svojom „duhovnom suprugom“. Zahvaljujući prijateljstvu s velikim bitnikom Waldman se dubinski zainteresirala za tibetanski budizam, što je kulminiralo 1974. osnivanjem jedinstvene Jack Kerouac School of Disembodied Poetics (Škola rastjelovljene poetike Jacka Kerouaca) pri Sveučilištu Naropa u Boulderu, Colorado, gdje Anne Waldman i danas predaje i vodi tamošnju proslavljenu ljetnu školu kreativnog pisanja. Također, Anne Waldman bila je nekoliko godina i zamjenica direktorice Pjesničkog projekta u Crkvi St. Mark's u East Villageu na Manhattanu[2], a 1976. pojavljuje se skupa s Ginsbergom u Renaldu i Clari, jedinom igranom filmu koji je režirao Bob Dylan, a koji je sniman u pauzama tijekom glomazne koncertne turneje Rolling Thunder Review, u kojoj su također sudjelovali mnogi književnici, muzičari i scenski izvođači. Početkom 80-ih udala se za umjetnika po imenu Reed Bye s kojim je dobila sina, koji joj je prema istočnjačkim načelima „postao učitelj“, pa je tako postala i gorljivi pobornik zaštite čovjekova okoliša, ali i antiratni aktivist. Kao pjesnikinja Waldman je sklona performansu i njezina je poezija uglavnom namijenjena javnom izvođenju, a upravo je duga poema Brzometna žena (Fast Speaking Woman), koju ovdje predstavljamo u djelimičnom prijevodu, jedno od njezinih ključnih djela koje najbolje ilustrira njeno poimanje pjesme/scenskog nastupa kao „ritualiziranog događaja u vremenu“. Izuzetno plodna autorica, Anne Waldman je dosada objavila četrdesetak knjiga, a njeno pjesničko djelo je uvelike antologizirano u SAD i širom svijeta. Isto tako, uredila je više izdanja s tematikom iz modernističke, postmodernističke i uopće suvremene poezije, a surađivala je i s glazbenicima poput Dona Cherryja, Laurie Anderson i Stevea Laceyja, te također s plesačem Douglasom Dunnom i skladateljicom i performericom Meredith Monk. Dobitnica brojnih nagrada za svoje djelo, Anne Waldman je 2011. izabrana za kancelara Akademije američkih pjesnika. U intervjuu za časopis Wire prilikom gostovanja na glasovitom Književnom festivalu u Jaipuru (2017), Anne Waldman je ovako okarakterizirala svoj rad: „Oduvijek sam bila zainteresirana za veće forme, one koje ne miruju tiho na stranici. Izvedbena odlika djela je tu da bi dodatno naglasila sadržaj. Radije negoli da naprosto poluglasno čitam napisano, osjećam fizičku potrebu za nečim većim. Ne hodam sve vrijeme uokolo kao neka ljutita osoba, ali priznajem različita stanja duha. Baš kao u hinduizmu bogovi i boginje postoje da bi utjelovili različita stanja iskustva i bivanja. To je ono čemu težim. S druge strane, neke stvari napišem i iz protesta. Jer se javi potreba za njima.“ Poezija (izbor): Brzometna žena (Fast Speaking Woman), Divovska noć (Giant Night), Ratni zločin (War Crime), Ubij ili izliječi (Kill or Cure), Ispomoć sanjaru (Helping the Dreamer), Brak: rečenica (Marriage: A Sentence), Svetište (Sanctuary).

 

 

[1] Iz jubilarnog izdanja otisnutog povodom dvadesetogodišnjice objavljivanja zbirke Fast Speaking Woman, City Lights, San Francisco, 1996.  

[2] V. Enklava 2021, br. 1, temat o Eileen Myles, priredio D. Šodan. 

O prevodiocu

DAMIR ŠODAN (Split, 1964), pjesnik, prevoditelj, dramski pisac, urednik, diplomirao je engleski jezik i opću povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Objavio je pjesničke zbirke Glasovne promjene (1996), Srednji svijet (2001), Pisma divljem Skitu (2009), Café Apollinaire (2013) i Unutarnji neprijatelj (2018), knjige dramskih tekstova Zaštićena zona (2002) i Noć dugih svjetala (2009), te Drugom stranom, antologiju suvremene hrvatske "stvarnosne" poezije (2010). Za dramu Zaštićena zona nagrađen je prvom nagradom na konkursu za ex-Yu dramatičare u Beču (2000), a za burlesku Chic lit Držićevom nagradom (2012). U prijevodu je predstavio mnoge sjevernoameričke pjesnike (Charles Simic, Raymond Carver, Charles Bukowski, Richard Brautigan, Leonard Cohen, Frank O'Hara i dr). Član je uredništava časopisa Poezija i Quorum u Zagrebu, a poezija mu je prevedena na dvadesetak jezika. Među ostalima uvršten je u američku antologiju New European Poets (Graywolf Press), francusku Les Poètes de la Méditerranée (Gallimard) i britanske World Record i A Hundred Years' War (Bloodaxe). Član je HDP-a i Hrvatskog centra PEN-a, a sudjelovao je na mnogim međunarodnim književnim skupovima i festivalima, te kao predavač gostovao na Sveučilištu Columbija u New Yorku, i na Koledžu Sierra Nevada, SAD. Dvadesetak godina radio je kao prevoditelj za Ujedinjene narode u Nizozemskoj, a sad je slobodni književnik i književni prevoditelj. Živi u Den Haagu, i u Splitu.

Share :